Gwen Jansen is onbezoldigd voorzitter van de stichting Utrecht4GlobalGoals.nl.

De Global Goals zijn een soort van wereldwijd herkenbaar en kleurrijk kompas hoe je  je eigen leefomgeving maar ook die van anderen een nog gezondere, groenere, gelijkere, gastvrije, gezelligere en gelukkiger plek kan maken voor iedereen. De Global Goals zijn er voor alle mensen in alle landen.

Op 25 september 2015 hebben 193 wereldleiders zich verbonden aan 17 doelen om wereldwijd bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. Tussen nu en 2030 richten zij zich onder andere op  het uitbannen van wereldwijde armoede en ongelijkheid, het tegengaan van klimaatverandering en het creëren van een welvarend en vreedzaam bestaan voor iedereen.

Meer info